Název projektu

Sasko-český management povodňových rizik II (STRIMA II)

 

Lead partner projektu:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Partněři projektu:

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

České vysoké učení technické v Praze

 

Cíle projektu

Cílem projektu rozvoj a konsolidace managementu povodňových rizik v česko-saském příhraničním prostoru. Klíčovým cílem projektu je snižování povodňových rizik způsobených povodněmi a extrémními srážkami. Prostřednictvím prohloubením analýzy typoických škodních funkcí na obytných budovách a infrastruktuře budou efektivněji koncipovány preventivní opatření. Na příhraničních tocích má být dále zlepšována realizace protipovodňové prevence.

Projekt STRIMA II navazuje na projekt STRIMA realizovaný 7/2013 - 2/2015.

Plánované výsledky projektu:

Snižování povodňových škod na obytných budovách, infrastruktuře a následných škod na životním prostředí

Informační systém na bázi internetu pro identifikaci procesů snižování škod ve stavebnictví (prevence)

Environmentálně-ekonomická analýza důsledků povodní

Komunikační koncepce

Komunální informační prevence pro obyvatelstvo

Další rozvoj a šíření digitálního komunálního systému managementu povodňových rizik

 

Plánované ukončení projektu: 30.06.2020

 

Odkazy:

STRIMA II

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/17429.htm (Project page LfULG)

https://de.wikipedia.org/wiki/STRIMA_II (Wikipedia)

 

STRIMA I

http://strima-ziel3.eu/strima/

https://de.wikipedia.org/wiki/STRIMA

http://www.arr-nisa.cz/iware_cz/?D=70

 


 Aktuální informace

09 | 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Hlavní manažer/ka pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu „Křišťálové údolí“

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: Hlavní manažer/ka pro... »

03 | 2018

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II

    POZVÁNKA na úvodní... »

09 | 2017

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů do... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz