Investiční příležitosti

Seminář na téma brownfields a greenfields v Libereckém kraji

17.08.2016 [Marek Pšenička]

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Agenturou pro podporu podnikání a investic (API) a agenturou CzechInvest pořádá seminář „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“. Seminář se uskuteční dne 31. srpna 2016 v prostorách Multimediálního sálu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. Záštitu nad seminářem převzal RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Účast na semináři je bezplatná.

Seminář bude rozdělen na dva bloky. První blok bude věnován databázi brownfields a greenfields Libereckého kraje. Budou představeny úspěšné projekty revitalizace lokalit brownfields a připravované projekty.

Druhý blok bude věnován dotačním titulům, které jsou určeny pro lokality brownfields a greenfields. Budou představeny aktivity Agentury pro podnikání a inovace (API) včetně operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a operačního programu Nemovitosti pod patronací agentury CzechInvest. Dále budou Centrem pro regionální rozvoj (CRR) prezentovány aktivity v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (iROP).

Jako doprovodný program bude v prostorách Multimediálního sálu Libereckého kraje instalována Putovní výstava revitalizovaných brownfields v LK.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese: http://www.arr-nisa.cz/brownfields/, nebo na e-mail: brownfields@arr-nisa.cz

Další odkazy:

Krajský úřad Libereckého kraje: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz (Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů)

krajská databáze Brownfields: http://brownfields.kraj-lbc.cz

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.: http://www.arr-nisa.cz

CzechInvest: http://www.czechinvest.org

 

Poznámka:

BROWNFIELDS je urbanizované území po výrobní, zemědělské, armádní nebo jiné činnosti, které z nejrůznějších důvodů pozbylo svou původní funkci, je nevyužité či nedostatečně využité a chátrá.

Greenfields je urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy.

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz