Investiční příležitosti

Seminář - Brownfields a greenfields Libereckého kraje

12.11.2014 [MP]

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR - Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář „Brownfields a greenfields Libereckého kraje". Seminář se uskuteční v úterý 25. listopadu 2014 od 09.30 hodin v prostorách iQLANDIA. Záštitu nad seminářem převzala Ivana Hujerová, členka rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Účast na semináři je bezplatná, ovšem kapacita školícího centra je omezena pro 30 posluchačů.

Seminář bude rozdělen na dva bloky. První blok bude věnován databázi brownfields a greenfields Libereckého kraje. Budou představeny úspěšné projekty revitalizace lokalit brownfields a připravované projekty. Druhý blok bude věnován dotačním titulům, které jsou určeny pro lokality brownfields a greenfields.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese: http://www.arr-nisa.cz/brownfields/, nebo na e-mail: brownfields@arr-nisa.cz. 

Další odkazy:

Krajský úřad Libereckého kraje: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz (Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů)
krajská databáze Brownfields: http://brownfields.kraj-lbc.cz
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. sr.o.: http://www.arr-nisa.cz
CzechInvest: http://www.czechinvest.org

 

Poznámka:

BROWNFIELDS je urbanizované území po výrobní, zemědělské, armádní nebo jiné činnosti, které z nejrůznějších důvodů pozbylo svou původní funkci, je nevyužité či nedostatečně využité a chátrá.


GREENFIELDS je urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy. 

 

Ke stažení:

prihlaska-bf-a-gf-lk-2014.pdf [ 102.43 kB, PDF ]

program-seminare-bf-a-gf-lk-2014.pdf [ 107.79 kB, PDF ]

- - -

 

 

Zpět Aktuální informace

09 | 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Hlavní manažer/ka pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu „Křišťálové údolí“

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: Hlavní manažer/ka pro... »

03 | 2018

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II

    POZVÁNKA na úvodní... »

09 | 2017

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů do... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz