Investiční příležitosti

Seminář Brownfields a Greenfields Libereckého kraje

18.09.2012 [MP]

V úterý 2. října 2012 proběhne na Krajském úřadě Libereckého kraje každoroční seminář věnovaný problematice brownfields a greenfields v Libereckém kraji. Program semináře viz. níže. Přihlášku na seminář můžete vyplnit přímo elektronicky na internetových stránkách ARR nebo si ji stáhnout na konci této zprávy a zaslat vyplněnou faxem, emailem nebo poštou.

Seminář se uskuteční v zasedací místnosti č. 326 Krajského úřadu ve 3. patře.

Program

SEMINÁŘ „BROWNFIELDS A GREENFIELDS Libereckého kraje" - 2.10.2012

 

1. PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ - OBČERSTVENÍ

9.30 - 10.00

 

2. ÚVODNÍ SLOVO

10.00 - 10.05

LK - RNDr. Vít Příkaský,
náměstek hejtmana

3. BROWNFIELDS A GREENFIELDS V LK

Úvodní informace o stavu databáze brownfields a greenfields LK
Strategie likvidace „nevyužitelných" brownfields
Výstavy

10.05 - 10.35

LK - Mgr. Michael Otta,
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Databáze brownfields LK

10.35 - 10.55

ARR - Marek Pšenička

Příklady projektů na regeneraci brownfieldů

10.55 - 11.35

 

 

Střelnice - VODNÍ DůM

Liberec - Starý Harcov

10.55 - 11.15

Vilda Sklenář
manažer projektu

Rekonstrukce objektu „Špitálek" ve Frýdlantě

11.15 - 11.35

Město Frýdlant
Věra Sobotová

Databáze greenfields LK

11.35 - 11.50

ARR - Marek Pšenička

Projekt CROSS DATA

11.50 - 12.05

LK - Mgr. Tomáš Vaško

4. DOTAČNÍ TITULY / PŘÍLEŽITOSTI

Dotační programy na revitalizaci brownfields / greenfields

12.05 - 12.25

ARR - Ing. Petr Dobrovský

EEN (Enterprise Europe Notwork) - Databáze nabídek a poptávek po spolupráci firem

12.25 - 12.45

ARR - Bc. Dagmar Veselovská

5. DISKUSE - ZÁVĚR - OBČERSTVENÍ

12.45 - 13.00

 

LK - Liberecký kraj

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

 

Přihláška:

program-2012.pdf [ 97.1 kB, PDF ]

Elektronická přihláška >>>

 

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz