Investiční příležitosti

Soutěž Ralsko

26.06.2012 [MP]

 

Liberecký kraj vyhlásil soutěž na záměr využití „bývalého vojenského Letiště Ralsko“


V roce 2007 byly pozemky a budovy patřící k bývalému vojenskému letišti Ralsko převedeny do vlastnictví Libereckého kraje. Od té doby samospráva kraje ve spolupráci s Městem Ralsko dlouhodobě řeší možnosti nového využití této lokality.

Již v roce 2008 vyhlásil Liberecký kraj první veřejnou soutěž na záměr využití „bývalého vojenského Letiště Ralsko“. Jako nejlepší návrh byl vybrán záměr na vybudování fotovoltaické elektrárny, k jehož realizaci však již nedošlo, neboť žádný zájemce nesplnil podmínky majetkoprávní operace.

Dne 31.5.2012 skončil termín pro předkládání návrhů do 2. vyhlášené veřejné soutěže, kterou připravil Liberecký kraj, po dohodě se zástupci Města Ralsko. Smyslem bylo shromáždit ideové záměry, které by navrhovaly nové možné využití této lokality a umožnily vybrat, posoudit a rozhodnout, jak nejlépe využít potenciál bývalého letiště a jak koncepčně řešit využití celého bývalého vojenského prostoru.

Do tohoto termínu obdržel krajský úřad 10 návrhů, jejichž hodnocením se bude dále zabývat devítičlenná hodnotící komise složená ze 3 zástupců Města Ralsko, 3 zástupců Libereckého kraje a 3 zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje. Komise má nyní 90 dní na posouzení návrhů. Výsledky soutěže by tedy měly být známé v průběhu září 2012.

Liberecký kraj a zástupci Města Ralsko se také dohodli, které aktivity v této lokalitě podporovat nechtějí, jedná se o:

§         Aktivity s vysokou ekologickou zátěží a negativním vlivem na životní prostředí (nadměrný hluk, prašnost, emise a imise, zápach, nebezpečné či jedovaté látky apod.), dlouhodobě vysoké nároky na těžkou nákladní dopravu.

§         Činnosti výrazně snižující atraktivitu pro cestovní ruch v zázemí Letiště Ralsko.

§         Plný letecký provoz těžkých dopravních letadel.

§         Aktivity cestovního ruchu masového charakteru typu „Disneyland“

§         Fotovoltaické elektrárny

§         Skládkování odpadů  

Bližší informace o území a zadávacích podmínkách soutěže poskytne: Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje (tel.: 485 226 553, michael.otta@kraj-lbc.cz).

Letiště Ralsko se nachází v okrese Česká Lípa, na území města Ralsko, konkrétně v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí. Letiště bylo do roku 1991 součástí vojenského prostoru, který od roku 1968 využívala Střední skupina vojsk Sovětské armády. V současné době jde o území plné kontrastů. Na jedné straně značně negativně poškozené lokality využívané za posledních 20 let k vojenské činnosti. Na druhé straně lokality, kam byl dlouhodobě vstup lidí zakázán a neprobíhala zde žádná činnost, tudíž se dnes jedná o území s cennými původními ekosystémy. Tím, že je prostor od roku 1991 zcela volně přístupný, dochází k destrukci původních objektu, demolicím, vzniku černých skládek a živelnému využívání území.

Více >>>

 

Zpět Aktuální informace

09 | 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Hlavní manažer/ka pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu „Křišťálové údolí“

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: Hlavní manažer/ka pro... »

03 | 2018

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II

    POZVÁNKA na úvodní... »

09 | 2017

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů do... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz