Rozvojové koncepce a strategické plánování

V oblasti zpracování rozvojových koncepčních a plánovacích dokumentů nabízí Agentura své zkušenosti se zpracováním rozvojové strategie měst, obcí a mikroregionů, analýz jejich rozvojových možností v dílčích oblastech veřejného a hospodářského života, programového návrhu opatření a priorit v jednotlivých oblastech a návrhu postupových kroků k jejich naplnění včetně identifikace možných zdrojů financování.

Dlouhodobé působení v regionu, znalost regionálních rozvojových dokumentů (územně plánovací dokumentace krajské úrovně, program rozvoje kraje, dílčí rezortní krajské koncepce) a spolupráce na jejich tvorbě zajišťují, že Agntura při zpracování rozvojových programových dokumentů na městské, obecní či mikroregionální úrovni zohlední a zapracuje regionální rozvojovou politiku do rozvojové politiky lokální. Na druhé straně zkušenosti a poznatky ze zpracování lokálních rozvojových programů a strategií umožňují při práci na dokumentaci krajské úrovně Agentuře nepodcenit důležitost místních specifik.

Při zpracování rozvojových plánovacích dokumentů postupuje Agentura podle standardních metodik s využitím analytických nástrojů a statistických šetření, spolupracuje s pracovními skupinami složenými ze zástupců zainteresovaných skupin obyvatel, výsledky šetření a návrh dílčích opatření a rozvojových priorit jsou projednávány s odpovědnými zástupci partnera Agentury. Tento postup zaručuje, že konečná podoba zpracovávaného dokumentu splňuje po metodické i obsahové stránce požadavky partnera a je tedy při realizaci rozvojové politiky partnera plně využitelný.


ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., nabízí zpracování těchto dokumentů:

strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí;
rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu; návrh monitoringu procesu naplnění akčního plánu a aktualizace;
socio-ekonomické analýzy vč. průzkumů dotčených skupin obyvatelstva;
analýzy silných a slabých stránek (SWOT);
koncepce rozvoje v oblasti kultury, cestovního ruchu, sociálních služeb, apod.;
akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů v souladu se stanovenými prioritami a přijatými opatřeními.

 

 


 Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz