Aktuality

Online konzultace - koncepce podpory MSP


21.03.2012 [EEN]

Nová Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 až 2020, aneb 52 opatření pro malé a střední podnikatele

Online konzultace pro podnikatele - podílejte se na výběru podporovaných oblastí v novém programovacím období 2014+

Ministerstvo průmyslu a obchodu finančně podporuje české malé a střední podnikatele především prostřednictvím strukturálních fondů EU (Evropského fondu regionálního rozvoje - ERDF). Současný Operační program pro podnikání a inovace (OPPI) je platný pro období let 2007 až 2013 a proto naše ministerstvo již intenzivně připravuje programovací období 2014 až 2020. V této souvislosti je potřebné připravit novou Koncepci podpory malých a středních podnikatelů (Koncepce MSP 2014+), která bude představovat zásadní strategický dokument pro toto období. Z tohoto materiálu pak bude vycházet nový operační program na podporu podnikání, výzkumu, vývoje, inovací a znalostí. Cílem Koncepce MSP 2014+ je nastavení jasných věcných priorit, do kterých budou směřovány finanční prostředky ze strukturálních fondů, popř. i státního rozpočtu. Vypracování Koncepce 2014+ je nezbytné také z hlediska prosazení "priority podnikání" v rámci priorit ČR pro nové programovací období a pro jejich obhájení před Evropskou komisí. V Koncepci MSP 2014+ jsou vytipovány tyto strategické priority:

  • Kultivace podnikatelského prostředí a Rozvoj poradenských služeb pro podnikání
  • Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
  • Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury
  • Podpora internacionalizace MSP a Rozvoj vzdělávání pro podnikání  
  • Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice 

Více informací naleznete na webových stránkách MPO:

http://www.mpo.cz/dokument102987.html

 

Dotazník:

http://www.businessinfo.cz/cz/pruzkum/?enqid=147

další info:

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/brezen/online-konzultace-podpora-msp-2014-plus/1001946/63516/

 

 

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz