Aktuality

PAAK / VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - pozvánka na seminář


13.08.2010 [Ing. Petr Dobrovský]

- - -

Pozvánka na seminář

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás 
Centrum evropského projektování
 ve na seminář

 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

určený pro potenciální žadatele a příjemce dotace

z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV),

který se uskuteční

ve středu 29. září 2010 od 10:00 hod. v Liberci

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, sál 326.

 

Obsah semináře:

Seminář je určen pro neveřejné zadavatele - podnikatele, kteří se řídí Přílohou č. 11 PPŽP - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek.

Seminář bude zaměřen především na praktickou část. V rámci semináře se setkáte s konkrétními příklady veřejných zakázek neveřejného zadavatele, budou zmíněny problémy, s kterými se můžete potýkat při tendrování víceprací, dále zazní upozornění na změny, které z hlediska Řídícího orgánu ROP SV mohou mít dopad na výběrová řízení a je potřeba je zohlednit v průběhu realizace.

Pro praktický nácvik budou mít účastníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů.

Ve workshopech si budete moci vyzkoušet pozici kontrolora celého zadávacího řízení.

 

Lektoři:

Členové projektového týmu PAAK z Centra evropského projektování.

 

 Kapacita seminářů je omezena na 25 osob.

Registrace jsou možné elektronicky na www.cep-rra.cz/paak/.

 

Projekt PAAK je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

- - -

 

 

 

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz