Aktuality

PAAK / Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí as


18.06.2010 [Ing. Petr Dobrovský]

- - -

Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s  Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem

vyhlašuje

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci 
a administraci
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), cílenou do oblasti podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.      

 

Veškeré podmínky výzvy:

Viz. Výzva pro předkládání žádostí v plném znění

Termín výzvy: 

Vyhlášení výzvy:                               14. 6. 2010

Ukončení příjmu žádostí:                   31. 8. 2010, 12:00 hodin

 

Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům ve fázi jejich realizace a administrace.

Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci a administraci konkrétních pilotních projektů.

Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) projekty, kterým bude poskytována asistence při realizaci, 
a které se tak stanou inspirací a vzorem pro projekty ostatních příjemců finanční podpory z ROP SV zaměřené do oblasti podpory 3.1 a 3.2.

 

Kontaktní údaje vyhlašovatele:  

Centrum evropského projektování a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

 

Kontaktní osoby:

Ing. Iva Krunčíková                  +420 724 540 542, +420 495 582 666, kruncikova@cep-rra.cz

Ing. Markéta Moravová            +420 725 724 293, +420 495 582 685, moravova@cep-rra.cz

Ing. Kateřina Klimešová           +420 720 404 200, +420 495 582 686, klimesova@cep-rra.cz

 

 

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1:

Žádost o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při realizaci a administraci

 

 


Informativní přílohy (žadatel nevyplňuje):

Příloha č. 2:

Dohoda o poskytnutí asistence pilotnímu projektu

 
 

2.1   Projektový list pro výběr pilotního projektu

 
 

2.2   Memorandum

 
 

2.3   Seznam povinností poskytovatele asistence ve vztahu k aktivitám pilotního projektu

 
 

2.4   Seznam povinností příjemce asistence ve vztahu k aktivitám pilotního projektu

 

Příloha č. 3:

Bodovací kritéria Poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci
a administraci

 

 

 vyzva-k-predkladani-projektu-asistence-pri-realizaci-06-2010.pdf [ 204.44 kB, PDF ]

- - -

Zpět Aktuální informace

09 | 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Hlavní manažer/ka pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu „Křišťálové údolí“

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: Hlavní manažer/ka pro... »

03 | 2018

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II

    POZVÁNKA na úvodní... »

09 | 2017

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů do... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz