Aktuality

PAAK / Vyhlášení 4. výzvy v rámci projektu PAAK


01.06.2010 [Ing. Petr Dobrovský]

- - -

Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při přípravě v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, cílenou na PPP projekty - partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Termín výzvy:

Vyhlášení výzvy: 1. 6. 2010

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2010 do 12 hod (prodloužení termínu !!!)

 

Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům ve fázi přípravy projektových žádostí.

Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na tvorbu projektových žádostí.

Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) projekty, kterým bude poskytnuta asistence při přípravě,
a které se tak stanou inspirací a vzorem pro projekty ostatních žadatelů o finanční podporu z ROP SV zaměřenou na PPP projekty.

Veškeré podmínky výzvy naleznete na našich webových stránkách http://www.cep-rra.cz/paak/?page=vyzva.

 

Kontaktní údaje vyhlašovatele:   

Centrum evropského projektování a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

S dalšími dotazy týkajícími se aktuální výzvy a projektu PAAK se můžete obracet na kontaktní osoby uvedené níže:

 

Kontaktní osoby:

 

Ing. Iva Krunčíková                     +420 724 540 542, +420 495 582 666, kruncikova@cep-rra.cz

Ing. Markéta Moravová               +420 725 724 293, +420 495 582 685, moravova@cep-rra.cz

Ing. Kateřina Klimešová              +420 720 404 200, +420 495 582 686, klimesova@cep-rra.cz

 

vyzva-k-predkladani-projektu.doc [ 528.5 kB, DOC ]

vyzva-prodlouzeni-ppp-projekty-06-2010.pdf [ 120.51 kB, PDF ]

- - -

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz