Aktuality

Pozvánka na seminář VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


12.05.2010 [Marek Pšenička]

 Pozvánka na seminář

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás Centrum evropského projektování
ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zvou na seminář

 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 určený pro potenciální žadatele a příjemce dotace

z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV),

 

který se uskuteční

 

10. a 11. června 2010

v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem (místo bude upřesněno při potvrzení registrace),

Štefánikova 1029, Dvůr Králové nad Labem

 

Program semináře:

 

10. 6. 2010       Veřejné zakázky z pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Čas:

Téma:

10:30 - 10:40

Přivítání přítomných, představení přednášejících

Informace o projektu PAAK

10:40- 11:30

Základní principy zákona o veřejných zakázkách, na co nejvíce dbát

Změny v zákoně o veřejných zakázkách, případné připravované změny

11:30 - 11:40

Přestávka

11:40 - 13:00

Nejčastější pochybení při veřejných zakázkách, na co nejvíce dát pozor

13:00 - 14:00

Oběd

14:00 - 15:30

Výklady rozhodnutí ÚOHS,

proč určitým způsobem rozhodli, co by změnilo výsledek rozhodnutí apod.

(Výběr vybraných rozhodnutí s důrazem na rozhodnutí u projektů ROP SV)

15:30 - 15:45

Přestávka

15:45 - 17:00

Dotazy účastníků na konkrétní postupy v rámci výběrových řízení

17:00 - 19:00

Prohlídka Zoo a pilotního projektu PAAK

19:00

Večeře

 

11. 6. 2010       Veřejné zakázky a ROP SV

 

Čas:

Téma:

  9:00 - 9:10

Přivítání přítomných, představení přednášejících

Informace o projektu PAAK

  9:40- 11:00

Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách ROP SV, řešení nesrovnalostí v rámci veřejných zakázek

11:00 - 12:00

Výklady rozhodnutí ÚOHS, dotazy účastníků

13:00 - 14:00

Oběd

Na seminář se můžete registrovat na webové stránce PAAK: ZDE.

Cílem semináře je zvýšit znalosti a dovednosti členů týmů projektů připravovaných a realizovaných
v rámci ROP SV.
Aby byla umožněna účast všech cílových skupin, je v rámci registrace povinným údajem typ organizace (možného žadatele/příjemce), kterého účastník zastupuje/na jehož projektu se podílí. Registrace je omezena na 3 osoby za jednu organizaci u obcí a měst, neziskových organizací a podnikatelů.

Předem uvítáme Vaše dotazy k tématice veřejných zakázek, případně zaslaná rozhodnutí ÚOHS, jejichž výklad Vás zajímá. Vaše dotazy zaměřené na problematiku projektů realizovaných v rámci ROP SV zasílejte na emailovou adresu moravova@cep-rra.cz, nejpozději do 21. 5. 2010.

 

pozvanka-seminar-uohs.doc [ 466 kB, DOC ]

pruvodni-dopis.doc [ 24.5 kB, DOC

 

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz