Aktuality

Seminář Finanční řízení projektů


04.06.2009 [PAAK]

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity.
Seminář se uskuteční v úterý 16. června 2009 od 10 hodin, multimediální sál.

Program:
Seminář Finanční řízení je rozdělen do tří bloků. Po každém bude následovat praktický workshop, kde si účastníci bezprostředně vyzkouší přednášené téma. Absolventi se naučí sestavovat rozpočet a finanční plán nebo vytvářet harmonogram projektu. Dalšími tématy budou rozvaha, náklady a výnosy, cash-flow projektu a vyčíslení socioekonomických přínosů projektu.
Pro praktický nácvik budou mít účastníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů, jako například jejich rozpočet, harmonogram, monitorovací zprávy, žádost o platbu, oddělenou účetní evidenci nebo výkaz výdajů vynaložených příjemcem.

Kapacita semináře je omezena na 30 osob.
Registrace jsou možné elektronicky na www.cep-rra.cz/paak/.


Projekt PAAK je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Pozvánka ke stažení: pozvanka-na-seminar-16.6.-lbc.pdf

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz