Aktuality

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence


29.05.2009 [PAAK]

Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s  Agenturou regionálního rozvoje Liberec, Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem

 vyhlašuje

Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), cílenou do oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova.        

Termín výzvy:

Vyhlášení výzvy:                                             01. 06. 2009

Ukončení příjmu žádostí:                            19. 06. 2009, 12:00 hodin

Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům ve fázi jejich realizace a administrace.

Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci a administraci konkrétních pilotních projektů.

Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) projekty, kterým bude poskytována asistence při realizaci, a které se tak stanou inspirací a vzorem pro projekty ostatních příjemců finanční podpory z ROP SV zaměřené do oblasti podpory 2.3.

Kontaktní údaje vyhlašovatele: 
Centrum evropského projektování a.s., Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoby:

Ing. Iva Krunčíková         +420724540542, +420495817803, kruncikova@cep-rra.cz

Ing. Petra Černá              +420725724293, +420495817815, pcerna@cep-rra.cz
Bc.  Lenka Houserová    +420720404198, +420495817820, houserova@cep-rra.cz

Podrobné informace k výzvě naleznete na internetových stránkách projektu PAA, www.cep-rra.cz/paak

Projekt PAAK je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Výzva ke stažení: vyzva-pilotni-projekty-rozvoj-venkova.pdf

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz