Aktuality

Seminář Řízení projektů


27.05.2009 [PAAK]

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Řízení projektů" pořádaný v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity.
Seminář se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2009 od 10 hodin Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, sál č. 326.

Program:
Obsahem a cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou řízení projektů realizovaných prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Seminář se bude věnovat oblastem řízení, které ze zkušenosti můžeme označit jako rizikové:

 • projektový tým
 • výstupy projektu
 • indikátory projektu
 • aktivity
 • harmonogram
 • změny v projektu
 • zadávací řízení
 • monitorovací zprávy
 • žádosti o platbu
 • publicita
 • udržitelnost projektu

Stručně se zaměří i na finanční řízení projektu a účetnictví. Podrobně se tomuto tématu věnuje seminář Finanční řízení.
Účastníci získají nutné teoretické znalosti pro řízení projektu a na praktických příkladech realizovaných projektů ROP SV v rámci asistenčního programu PAAK se seznámí s jednotlivými problematickými oblastmi řízení.

Seminář bude rozdělen do čtyř bloků, po každém bloku bude následovat práce ve skupinkách (workshop) pod dohledem odborného projektového manažera Centra evropského projektování.

Kapacita semináře je omezena na 30 osob.
Registrace jsou možné elektronicky na www.cep-rra.cz/paak/.

Projekt PAAK je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Pozvánka ke stažení: pozvanka-seminar-11-6-lbc.pdf

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz