Aktuality

Regionální inovační strategie Libereckého kraje


11.04.2008 [RNDr. Robert Rölc, Ph.D.]

ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. je od dubna 2007 jako partner zapojena do procesu tvorby Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK). Prioritou není zpracovat samotný dokument, ale zvýšit kontakty a spolupráci subjektů v Libereckém kraji, zlepšit prostředí a podmínky pro vznik a šíření inovací a podporovat inovační firmy.

Hlavní cíl RIS:

Zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu Libereckého regionu.

Dílčí cíle RIS:

 • Zvýšení zájmu o inovace a jejich významu pro budoucnost Libereckého kraje
 • Zvýšení kontaktů a spolupráce v oblasti inovací
 • Zvýšení počtu připravovaných a realizovaných projektů financovaných z EU v období 2007-2013
 • Budování konsensu, propojování iniciativ, spolupráce při stanovování nových opatření na podporu inovací.
 • Navržení procesů zvyšujících přidanou hodnotu inovačního prostředí

Cílové skupiny RIS:

 • Podniky
 • Veřejná správa (kraj, města a obce)
 • Vzdělávací instituce
 • Subjekty výzkumu a vývoje

Koordinátor procesu:

 • Krajský úřad Libereckého kraje

Další partneři:

 • Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu
 • Krajská hospodářská komora Liberec
 • Regioinfo, spol. s r.o.
 • Technická univerzita v Liberci
 • Výzkumný ústav textilních strojů, a.s.
 • Czechinvest

V druhé polovině roku 2007 byla zpracována analytická část dokumentu, SWOT analýza, a navrženy priority. Tyto závěry byly prezentovány veřejnosti. Bylo vytvořeno 6 priorit. Pro rozpracování každé z nich byla vytvořena odborná skupina a veřejnost byla vyzvána k účasti v těchto odborných skupinách. Odborné skupiny budou navrhovat jednotlivá opatření a aktivity, jejichž realizace napomůže rozvoji inovací v Libereckém kraji.

Odborné skupiny:

 1. Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem
 2. Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces
 3. Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání
 4. Podnikové inovace
 5. Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit
 6. Meziregionální a mezinárodní spolupráce

 

V případě dotazů kontaktujte:

RNDr.Zdeněk Kadlas, tel. 488 577 070 linka 14, z.kadlas@arr-nisa.cz

RNDr.Robert Rölc, Ph.D., tel. 488 577 070 linka 13, r.rolc@arr-nisa.cz

 

Kontaktovat je možno i koordinátora RIS na e-mailové adrese inovace@kraj-lbc.cz.

 

Doporučujeme navštívit speciální internetovou stránku o RIS v Libereckém kraji www.kraj-lbc.cz/inovace .

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz