Aktuality

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II


29.03.2018 [MP]

   

POZVÁNKA

na úvodní seminář k projektu „Sasko-český management povodňových rizik II 
(STRIMA II)

 

srdečně Vás zveme na setkání, které se uskuteční 
dne 24. 4. 2018, od 10.00 hodin, CENTRUM BABYLON, a. s., 
Nitranská 415/1, 460 07 Liberec (konferenční salonek č. 4)

 

Program:

 

10:00 – 10:10 hodin     
Přivítání a úvodní slovo – Ing. Petr Dobrovský a Ing. Radka Kotasová – Loučková, radní Libereckého kraje

 

10.10 – 10.30 hodin     
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) - Lead partner

představení projektu STRIMA II

 

10:30 – 10:50 hodin     
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. – partner

přednáška na téma: "Povodňové riziko – analýza a vyhodnocení opatření"

diskuze k tématu

 

10.50 – 11:10 hodin     
České vysoké učení technické v Praze – partner

přednáška na téma: „Přírodě blízká opatření pro řešení problematiky sucha a povodní“

diskuze k tématu

 

11:10 – 11:30 hodin     
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem – partner

přednáška na téma: Ekonomické hodnocení přírodě blízkých opatření v krajině“

diskuze k tématu

 

11:30 – 11:50 hodin     
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – partner

úvod k exkurzi „Opatření v krajině“

diskuze, zodpovězení dotazů

 

12:00 – 13:00 hodin      Oběd

 

13:00 – 16:00 hodin     
Exkurze – „Opatření v krajině“ – okolí obce Václavice, Liberecký kraj

 

                              

Těšíme se na setkání!

 

Za tým partnerů

Ing. Petr Dobrovský

jednatel

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

U Jezu 525/4, 460 01  Liberec IV – Perštýn

 

 

INFORMACE O PROJEKTU STRIMA II

Cílem projektu STRIMA II je na základě přeshraniční spolupráce přispět ke snižování povodňových rizik způsobených povodněmi a extrémními srážkami. V rámci projektu budou rozpracovány metody pro efektivní ochranu a prevenci před dopady těchto jevů a to jak na obytných budovách, tak infrastruktuře, samostatně bude prověřena možnost přeshraničního propojení výstražných informačních systémů. Dále se projekt bude věnovat krajině, dopadům povodní na krajinu a efektivním protipovodňovým opatřením, včetně návrhu takových opatření ve vybraném povodí Olešky.

Součástí projektu je i šíření informací a výměna zkušeností v přeshraničním prostoru a to jak formou seminářů, tak i formou malých diskusních fór.

Projekt je spolufinancován z Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

 

Partneři projektu:

  • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und geologie Dresden (leadpartner)
  • IÖR Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden
  • ČVUT, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Praha
  • UJEP Ústí nad Labem, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
  • ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s.r.o. Liberec

 

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ – EXKURZI

Svou účast potvrďte do 16. dubna 2018 na e-mailovou adresu r.kotkova@arr-nisa.cz, případně poštou na adresu:

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.

U Jezu 525/4, 460 01  Liberec IV – Perštýn

Zpět Aktuální informace

09 | 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Hlavní manažer/ka pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu „Křišťálové údolí“

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: Hlavní manažer/ka pro... »

03 | 2018

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II

    POZVÁNKA na úvodní... »

09 | 2017

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů do... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz