Aktuality

Seminář brownfields a greenfields Libereckého kraje


02.11.2015 [Marek Pšenička]

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu 2015 od 09.00 hodin v prostorách Multimediálního sálu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec). Záštitu nad seminářem převzal RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

přihláška a program ke stažení

on-line přihláška na seminář

 

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je účast pouze pro registrované účastníky. Počet účastníků je omezen na 30 posluchačů. Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře na http://www.arr-nisa.cz/brownfields nebo můžete poslat přihlášku na emailovou adresu brownfields@arr-nisa.cz, nebo poštou na adresu ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., U Jezu 525/4, 460 01 Liberec.

 

Kontakty: 

Ing. Martina Körteltová

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

Telefon: +420 485 226 578 

E-mail: martina.korteltova@kraj-lbc.cz

---

Marek Pšenička

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

U Jezu 525/4, 460 01  Liberec

E-mail: m.psenicka@arr-nisa.cz

Telefon: +420 488 577 070

 

-------------------

BROWNFIELDS je urbanizované území po výrobní, zemědělské, armádní nebo jiné činnosti, které z nejrůznějších důvodů pozbylo svou původní funkci, je nevyužité či nedostatečně využité a chátrá.

Greenfields je urbanistický termín označující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy.

 

Zpět Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz