Projektová příprava, poradenství a dotační management

Praktické naplňování regionální či lokální rozvojové politiky znamená ve svém důsledku realizaci jednotlivých projektů, ať již projektů investičních, v oblasti infrastruktury, cestovního ruchu, občanské vybavenosti, životního prostředí, zemědělství, atd., nebo projektů neinvestičních směřujících k rozvoji komunitní spolupráce a výměny zkušeností mezi jednotlivými městy, obcemi či regiony.

Realizace investičního projektu zahrnuje velmi široké spektrum činností, počínaje formulací projektového záměru, rozpracování do projektové studie, zpracování průvodní dokumentace (studie proveditelnosti, ekonomická a finanční analýza, studie zhodnocení vlivu daného projektu na životní prostředí, atd.), vytipování možných finančních zdrojů a zpracování finančního modelu a žádostí o poskytnutí finančních prostředků z vybraných podpůrných programů, posléze rozpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační projektové dokumentace, inženýrská činnost, příprava výběrového řízení pro výběr dodavatele, uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem či dodavateli, technický i administrativní dohled nad realizací projektu a případné zpracování závěrečné zprávy. Agentura nabízí zkušenosti s činnostmi v celém tomto spektru. Agentura je schopna připravit a zajistit pro svého partnera realizaci investičního projektu způsobem "na klíč" nebo poskytnout odbornou službu v některé z uvedených etap.

U neinvestičních projektů Agentura nabízí asistenci při formulaci projektu včetně zajištění jeho kompatibility s opatřeními a prioritami přijatých rozvojových programových dokumentů, zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy včetně vytipování možných zdrojů financování a případného zpracování žádostí o poskytnutí finančních prostředků z vybraných podpůrných programů a administrativní asistenci.


ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., nabízí v oblasti projektové přípravy zajištění těchto činností:

zpracování žádosti o finanční podporu - DOTACE, dotační management;
zpracování základní projektové studie vč. předběžného časového harmonogramu a propočtu nákladů na realizaci;
zpracování studie proveditelnosti; zpracování ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování, zpracování finanční (cost-benefit) analýzy;
zpracování aplikační dokumentace (žádostí vč. příloh) do různých programů podpory, zejména do programů Evropské unie (PHARE, INTERREG, LEADER, ...), sektorových operačních programů a společného regionálního operačního programu; zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a realizační projektové dokumentace;
inženýrskou činnost - zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí;
přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže, konzultace při výběru dodavatele a při koncipování dodavatelsko-smluvních vztahů;
provádění technického dozoru při výstavbě;
zajištění administrativy projektu během jeho realizace.

Reference >>>

 


 Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz