Vnitřní trh Evropské unie

Členské státy ve Smlouvě o založení ES zakotvily jako jeden z hlavních úkolů vytvoření společného trhu a dosažení hospodářské a měnové unie. Vnitřní trh se obecně definuje jako prostor bez vnitřních hranic, ve kterém v souladu s legislativou EU je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.

 

Budování vnitřního trhu v EU je založeno zejména na čtyřech základních svobodách, označovaných jako volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu.

Volný pohyb zboží umožňuje občanům i podnikům volný nákup a prodej zboží v rámci EU. Volný pohyb zboží je možný díky sjednocení nebo vzájemnému uznávání technických, hygienických a bezpečnostních požadavků na výrobky. Většinou platí zásada, že výrobek, který je vyroben v souladu s předpisy jedné země, může být volně prodáván i v dalších státech EU. Pro pohyb zboží platí ovšem i výjimky. Např. alkohol a tabákové výrobky lze bezcelně vozit přes hranice členských zemí v přesně stanoveném množství.

Volný pohyb osob mj. znamená, že si občané EU mohou volit zemi, kde budou studovat, pracovat či žít. Bez problémů mohou cestovat, hledat si práci nebo užívat důchod. Volný pohyb pracovníků znamená odstranění diskriminace na základě státní příslušnosti. Existují ovšem rovněž výjimky, kdy stát může výkon práce vázat na splnění podmínky státního občanství. Typickým příkladem je práce u police, armády, soudnictví či diplomacii. Při vyjednávání o přistoupení ČR do EU si některé z původních státu EU vyjednalo přechodná období na volný pohyb pracovníků - mj. i pro občany ČR. Tyto státu mohou regulovat přístup pracovníků na jejich trh práce až na období 7 let. Ochranu pracovního trhu uplatňuje zejména Německo a Rakousko.

Svoboda podnikání umožňuje českým podnikatelům a firmám dlouhodobě provozovat svoji podnikatelskou činnost v jiném členském státě EU a EHP. Jedná se o právo zahajovat a provozovat samostatně výdělečnou činnost, zřizovat a řídit podnik, dceřinou společnost či pobočku v jiném členském státě za stejných podmínek, jaké jsou dány v domovské zemi. Volný pohyb služeb znamená právo nabízet a poskytovat služby z jednoho státu EU do druhého, aniž by docházelo k jakékoliv formě usazování (např. zřízení pobočky) mimo domovský stát. Služby v EU lze poskytovat za stejných podmínek jako v domovském státě.

Volný pohyb kapitálu umožňuje občanům a firmám volně investovat, převádět peníze či spořit. Volný tok finančních prostředků zatím omezují rozdílné sociální systémy, ekologické náklady na výrobu či různé daně ze zisku a úroků. Citlivou záležitostí je možnost nákupu půdy a nemovitostí.

 


 Aktuální informace

09 | 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Hlavní manažer/ka pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu „Křišťálové údolí“

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: Hlavní manažer/ka pro... »

03 | 2018

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II

    POZVÁNKA na úvodní... »

09 | 2017

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů do... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz