SEMINÁŘ 2014


Brownfields a greenfields Libereckého kraje


Termín: 25.11.2014
Místo: iQLANDIA Liberec

- - - Program semináře ke stažení >>>

Přednášky ke stažení: 

01) Brownfields a greenfields v Libereckém kraji
Mgr. Michael Otta - vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
michael.otta@kraj-lbc.cz | +420 485 226 553
Krajský úřad Libereckého kraje

- - - Přednáška ke stažení >>>


02) Databáze brownfields LK
Marek Pšenička - projektový manažer
m.psenicka@arr-nisa.cz | +420 488 577 070
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

- - - Přednáška ke stažení >>>


03) Městké lázně - Oblastní galerie Liberec
Mgr. Jan Randáček - ředitel
jan.randacek@ogl.cz | +420 723 194 450
Oblastní galerie Liberec

- - - Přednáška ke stažení >>>


04) iQLANDIA
Eva Tesařová -obchodní manažerka
tesarova@iQlandia.cz | +420 605 220 079
iQLANDIA Liberec


05) Santerra
Jan Smits - Business Development Manager
info@santerra.be | +32 16 60 26 51 (Belgie)
Santerra Belgie

- - - Přednáška ke stažení >>>


06) Agentura CzechInvest, Aktualizace Národní strategie regenerací brownfieldů
Ing. Tereza Suchomelová - ředitelka regionální kanceláře
tereza.suchomelova@czechinvest.org | +420 482 710 353
Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D.
lucie.dolezelová@czechinvest.org
CzechInvest

- - - Přednáška ke stažení >>>


07) Operační programy na revitalizace brownfields - období 2014 - 2020
Mgr. Dagmar Prochásková - projektová manažerka
d.prochaskova@arr-nisa.cz | +420 488 577 070
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

- - - Přednáška ke stažení >>>

 

- - -


 Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz