Název projektu: Nová vize vzdělávání v ARR
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01295

 

Hlavním cílem projektu je zajištění konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím odborného vzdělávání a rozvoje kvalifikace vlastních pracovníků. Po posouzení aktuální situace ve firmě a možností uplatnění na trhu bylo přistoupeno ke stanovení těchto cílů projektu:

- zajištění a realizace odborného vzdělávání, které umožní pracovníkům ARR zvýšení jejich kvalifikace a tedy vykonávat novou pracovní pozici dle definovaných odborných specializací.
- vytvoření efektivnějšího systému vzdělávání pomocí odborných specializací pracovníků ARR a prostřednictvím vypracování interních vzdělávacích materiálů
- podpora rovných příležitostí ve firmě

Projekt řeší odborné vzdělávání pracovníků ARR v kontextu se vznikem 8 odborných specializací v ARR. Odborné vzdělávání umožní pracovníkům ARR vykonávat novou pracovní pozici a zároveň
prohloubí a rozšíří znalosti pracovníků a jejich kvalifikaci. Do projektu budou zahrnuti všichni stávající pracovníci ARR.
Do aktivit projektu jsou rovněž zapojeny zaměstnankyně ARR, které jsou v současné době na rodičovské dovolené a pracovník ARR ve věkové skupině 50+.

Vzdělávání je rozděleno do následujících tematických oblastí:
- Přeshraniční vazby podnikatelů
- Marketing cestovního ruchu
- Biologické posouzení vodních ekosystémů
- Odpadové hospodářství
- Protipovodňová ochrana
- Úspory energie v objektech
- Využití solární, vodní a větrné energie
- Veřejné zakázky

Pro účely poskytování kvalitních služeb a pro účely průběžného vzdělávání pracovníků jak stávajících, tak nových, vznikne inovativní interní vzdělávací materiál pro zvolená témata.

- - -Výstupy projektu:
Odborné vzdělávání k 9 zvoleným tématům
Realizace 16 vzdělávacích kurzů, 59 vzdělávacích dnů
Zpracování 8 interních vzdělávacích materiálů

- - -


 Aktuální informace

09 | 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Hlavní manažer/ka pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu „Křišťálové údolí“

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: Hlavní manažer/ka pro... »

03 | 2018

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II

    POZVÁNKA na úvodní... »

09 | 2017

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů do... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz