Projekt OP LZZ

V rámci Evropského sociálního fondu ČR (www.esfcr.cz), prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je financován projekt pod názvem „Profesní rozvoj zaměstnanců ARR - Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. - CZ.1.04/1.1.02/35.01605" Maximální výše dotace činí 1 277 065,80 Kč. Projekt je realizován v období ledna 2011 až prosince 2012.

V rámci projektu bude vytvořen systematický přístup k profesnímu vzdělávání pracovníků ARR a bude realizován komplexní vzdělávací program, který umožní zaměstnancům ARR zvýšit jejich flexibilitu, kvalifikační úroveň, kompetence a uplatnitelnost na trhu práce a rovněž zvýšit konkurenceschopnost ARR na evropském trhu.

Mezi hlavní aktivity projektu patří organizace a realizace profesního vzdělávání pracovníků ARR, vytvoření systému činnosti interního lektora, vypracování interního vzdělávacího programu v ARR vč. přípravy e-learningu s využitím získaných dovedností a vědomostí z uskutečněného vzdělávání. Samotné vzdělávání zaměstnanců je orientované na téma veřejné zakázky a související legislativa, oblast stavebnictví, ekonomiky a účetnictví, marketingu, ICT, komunikačních a manažerských dovedností, projektového řízení a ochranu životního prostředí.

ARR umožní zaměstnancům získat znalosti a dovednosti napříč několika obory, což v současné době bude znamenat výrazné pozitivum v jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Preferován je výběr těch školení, za jejichž úspěšné absolvování obdrží zaměstnanci příslušné osvědčení.

Inovativně bude pojat i vznik komplexního systému profesního vzdělávání v ARR. Již není dostačující tradiční způsob vzdělávání pracovníků, je třeba podporovat rozvojové aktivity, které budou formovat širší rejstřík znalostí a dovedností. Systém umožní aplikaci celoživotního vzdělávání v ARR, které bude pružně reagovat na aktuální změny na trhu a prostřednictvím nastaveného organizovaného systému zajistí ARR dlouhodobě kvalitní lidské zdroje.

Aktuální stav projektu

V současné době byly ukončeny všechny plánované kurzy v projektu. Nyní probíhá evaluace projektu, hodnocení zpětné vazby od pracovníků ARR, zpracování metodiky interního vzdělávání v ARR a zpracování e-learningového programu.

Výstupy projektu

E-learning >>>

 

- - -

 


 Aktuální informace

09 | 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Hlavní manažer/ka pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu „Křišťálové údolí“

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: Hlavní manažer/ka pro... »

03 | 2018

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II

    POZVÁNKA na úvodní... »

09 | 2017

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů do... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz