Důležité odkazy

Elektronická knihovna

Elektronický bulletin

Semináře / konference

FAQ

 


http://www.enterprise-europe-network.cz - Síť Enterprise Europe Network v ČR
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm - Síť Enteprise Europe Network
http://www.euroskop.cz/47727/clanek/ - EUROCENTRUM Liberec
http://www.mpo.cz - SOLVIT - Napomáhání řešení problémů na vnitřním trhu EU
http://www.europeum.org - institut pro evropskou politiku
http://www.integrace.cz - elektronický časopis o evropské integraci
http://www.ekolist.cz/evropa.stm - EU a životní prostředí
http://www.eufonie.cz/ - informace o EU a členství ČR v EU pro neziskové organizace a veřejnost
http://www.evropska-unie.cz/ - Delegace evropské komise v ČR
http://www.euroskop.cz/ - Informace o EU, smlouvy, programové dokumenty, analýzy a data
http://www.tc.cz/content - Technologické centrum akademie věd ČR – informace o programech EU pro výzkum a vývoj
http://www.komora.cz/ - Centrum pro evropskou integraci Hospodářské komory ČR
http://www.nvf.cz/ - Národní vzdělávací fond – projekty zaměřené na strategii zaměstnanosti, příprava na strukturální fondy, vzdělávací projekty ve vztahu k EU
http://www.centralniadresa.cz/ - portál veřejné správy
http://www.env.cz/ - Ministerstvo životního prostředí ČR – informace i přípravě ČR na vstup do EU v oblasti životního prostředí včetně resortní komunikační strategie
http://www.mfcr.cz/ - Ministerstvo financí ČR – příprava ČR na vstup do EU v oblasti financí, program PHARE
http://www.mmr.cz/ - regionální politika, Národní rozvojový plán, aj.
http://www.mpo.cz/ - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – příprava ČR na vstup do EU v oblasti průmyslové a obchodní politiky
http://www.mzv.cz/ - Ministerstvo zahraničních věcí ČR – komunikační strategie související se vstupem ČR do Evropské unie
http://www.strukturalni-fondy.cz/ - aktuální informace o fondech EU (portál MMR ČR)
http://www.europa.eu.int/ - oficiální stránka Evropské unie
http://ted.publications.eu.int/ - Veřejné zakázky (tendry) / vyhledávání
http://europa.eu.int/eur-lex/ - Portál práva EU
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/networks/eic/eic.html - Síť Euro Info Center v Evropě
http://ec.europa.eu/youreurope/business/ - Portál Your Europe - Průvodce pro podnikání po celé Evropě (vytvořila Evropská komise se státními orgány členských států)
http://www.businessinfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export
http://www.kvkli.cz - Krajská vědecká knihovna v Liberci

 


 Aktuální informace

03 | 2019

Křišťálové údolí

Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. byla pověřena Libereckým krajem realizací projektu s názvem Křišťálové údolí. Jedná se o dlouhodob&y... »

03 | 2019

Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Kala Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná po... »

03 | 2019

STRIMA II – Pozvánka na 3. Fórum k řízení povodňových rizik

Potýkáte se s projevy povodní, dopady přívalových srážek, nebo trápí Vás nedostatek vody v krajině? Zajímají Vás možnosti předcházet takový... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz