IPM - Interactiv Policy Making

Hlavním účelem iniciativy IPM je vytvořit mechanizmus zpětné vazby pro Evropskou komisi (EK) přímo od občanů, spotřebitelů a podnikatelů zaměřený na denní problémy vzniklé v rámci působení těchto subjektů na jednotném evropském trhu (ve spojení s politikami EU).

Cílem EK je co nejvíce zefektivnit působení jednotlivých politik EU a na základě zmíněné zpětné vazby předejít v budoucnosti vzniklým problémům.
 
Pokud jste se již setkali s problémem souvisejícím s jednotným evropským trhem (např. v souvislosti s uplatňováním evropské legislativy, s podnikáním na evropském trhu, se získáváním informací, s komunikací s úřady v zahraničí, s diskriminací atd.) a máte zájem o něm informovat přímo EK, vyplňte co nejkonkrétněji níže uvedený formulář či navštivte osobně naši kancelář.

EK tímto způsobem získává informace, kde a proč se problémy na trhu EU vyskytují a snaží se co nejdříve zjednat nápravu. Iniciativa IPM tedy umožňuje EK více reagovat na potřeby občanů, spotřebitelů a podnikatelů.

Všechny Vaše problémy jsou zaznamenávány do databáze, kam mají přístup pouze relevantní osoby z EK (a zprostředkující subjekty, zejména síť Enterprise Europe Network). Tato databáze obsahuje nyní již přes 22 000 problémů. Záleží pouze na Vás, zda chcete, aby i Váš hlas byl „slyšet“ u EK a napomohl k utváření efektivní a vstřícné evropské legislativy.


Další informace o iniciativě IPM lze získat na internetové adrese:
http://europa.eu.int/yourvoice/ipm/index_en.htm
(v angličtině).

IPM-dotaznik.doc

 

I Váš hlas může být slyšet v Evropě!

Navštivte internetovou adresu http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm a přispějte svým názorem k tvorbě evropské politiky! Právě za tímto účelem vznikl nástroj EU KONZULTACE, kde se můžete vyjádřit k aktuálně probíhajícím tématickým celkům.

Další informace:
Martina Pšeničková - Enterprise Europe Network Liberec
m.psenickova@arr-nisa.cz

  Aktuální informace

09 | 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Hlavní manažer/ka pro rozvoj cestovního ruchu v rámci projektu „Křišťálové údolí“

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: Hlavní manažer/ka pro... »

03 | 2018

STRIMA II - pozvánka na seminář Sasko-český management povodňových rizik II

    POZVÁNKA na úvodní... »

09 | 2017

Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů do... »

 Investiční příležitosti

10 | 2017

Stavbě nové čtvrti v centru Liberce už územní plán nebrání

Miliardový projekt, jehož výsledkem má být nová čtvrť v místech, kde je nyní díra na Perštýně, má zelenou. Liberečtí zastupitelé na včerejším ... »

10 | 2017

Demolice bývalého Bytexu začne příští týden

Dlouho se mluvilo o tom, že bývalý Bytex v chrastavské Nádražní ulici bude muset ustoupit novému komplexu, zdánlivě se ale stále nic nedělo. Teď už je ale demolice opravdu tady, začne př&iacu... »

09 | 2017

Vyhlášení Výzvy k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Dne 17.7.2017 byla vyhlášena Výzva k Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Cílem tohoto Programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaný... »

Výstava Brownfields LK


Projekty

- zpracování žádosti o finanční podporu
- studie proveditelnosti
- ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování
- finanční (cost-benefit) analýzy
- přípravu a provedení výběrového řízení dle pravidel obchodní veřejné soutěže
- zajištění administrativy projektu během jeho realizace

Koncepce

- strategické plány měst, obcí, mikroregionů či svazků obcí
- rozpracování programových rozvojových dokumentů do akčního plánu
- analýzy silných a slabých stránek (SWOT)
- koncepční materiály
- akční plány investičních i neinvestičních rozvojových projektů

Služby

- vyhledání programu finanční podpory
- vyhledávání vhodných lokalit typu brownfields / greenfields v Libereckém kraji
 
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - idatabaze.czZprostředkovatelské služby - idatabaze.cz